loader image

Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 22-09-2023

Dit zijn de algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) voor het gebruik van de website van JORU Green Solutions (“de Website”). Door de Website te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u de Website niet te gebruiken.

1. Gebruiksvoorwaarden

1.1. U bent verantwoordelijk voor uw gebruik van de Website en garandeert dat u deze niet zult gebruiken voor enig doel dat in strijd is met de geldende wetgeving of deze Voorwaarden.

1.2. U stemt ermee in geen enkele vorm van schadelijke software, virussen, malware, spyware of andere schadelijke code op de Website te verspreiden.

2. Intellectueel Eigendom

2.1. Alle inhoud op de Website, inclusief tekst, afbeeldingen, logo’s, video’s en andere materialen, zijn eigendom van JORU Green Solutions of zijn gelicentieerde derden en zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

2.2. Het is niet toegestaan om enig materiaal van de Website te kopiëren, reproduceren, distribueren, wijzigen, vertalen, reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JORU Green Solutions.

3. Privacybeleid

3.1. Uw gebruik van de Website is onderworpen aan ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op de Website. Door de Website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw informatie zoals beschreven in het Privacybeleid.

4. Externe Links

4.1. De Website kan links naar externe websites bevatten. JORU Green Solutions is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites of voor enige schade of verlies veroorzaakt door uw gebruik van deze links.

5. Wijzigingen in de Voorwaarden

5.1. JORU Green Solutions behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is uw verantwoordelijkheid om de Voorwaarden regelmatig te controleren op updates.

6. Beperking van Aansprakelijkheid

6.1. JORU Green Solutions streeft ernaar om accurate en actuele informatie op de Website te verstrekken, maar geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Het gebruik van de Website is op eigen risico.

6.2. JORU Green Solutions is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of punitieve schade die voortvloeit uit uw gebruik van de Website of de inhoud ervan.

7. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

7.1. Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met conflicten in wetsbepalingen.

7.2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Venlo in Limburg, Nederland.

8. Contactgegevens

8.1. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via info@jorugreensolutions.com.

Laatst bijgewerkt: 22-09-2023